Övrigt

Allmänna Villkor

Betalning:
Betalning sker via faktura inom 7-14 dagar Fakturan kommer via mail eller post om så önskas plus porto 
Resor återvinna eller skänka: 
Saker att skänka försvinner i mån av plats i bil/släp och tillfälle under arbetsdagen enligt överenskommelse. 
Bokningar:
Vi skickar ingen påminnelse om bokningarna , ifall du behöver boka om eller avbeställa är de ditt ansvar att höra av dig i god tid , avbokning ska ske 24 timmar innan bokat möte eller start av arbete annars debiteras en del av arbetet Avbokas de inom 24 timmar debiteras hela kostnaden.
Hantering av ägodelar: 
Vi använder rimlig omsorg av dina ägodelar. Vi tar inga svar för eventuella skador på egendomen, om de inte är ett direkt resultat av våran oaktsamhet. 
Tillgång till arbetsplatsen: 
Kunden ser till att vi har tillgång till arbetsplatsen den bokade tiden som är överenskommen. 
Inköp av produkter:
Kunden står själv för kostnaderna för inredningsprodukterna vi kommer tillsammans överens om vad som ska köpas in därefter får man en samlad faktura på produkter som köps in till inköpspris som är i butik . Ej använda produkter returneras till butik.
Tystnadsplikt och fotografier: 
Tjänsterna vi genomför är 100% konfidentiella . Ingen information om uppdraget eller information kommer delas Fotografier som tas under uppdraget användas främst som referens för att kunna utföra uppdraget. Inga bilder publiceras utan kundens godkännande . Om kunden godkänner bilderna som tagits så har vi rätten att använda bilderna som marknadsföring på sociala medier, hemsida/reklam mm.
Uppsägning av avtal:
Ni har rätt att säga upp erat avtal när som helst om ni beslutar för att avsluta så är ni fortfarande ansvariga för kostnader som kommit före uppsägning och vi har samma rättighet till uppsägning. Det är oftast en månads uppsägning men man kan komma överens om man gör det i god tid. 

Godkännande:
Genom bokningen av våra tjänster godkänner ni dem allmänna villkoren om inget annat anges i offerten.